Europejskie liceum dla dorosłych

Skontaktuj się

 • +48 91 462 64 94
 • sekretariat@europejskie.edu.pl
 • ul. Kolumba 86, 70-035, Szczecin

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ

 • doświadczona kadra
 • kameralność i dobry kontakt z wykładowcami

Liceum jest przeznaczone dla ludzi, którzy z różnych powodów życiowych, wcześniej nie zdobyli wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Liceum jest placówką oświatową posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej WOś-I-4320/426/2006 oznacza to, że wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje.

Nauka w szkole dla absolwentów Szkoły Podstawowej (nowego typu) lub Gimnazjum/Szkoła podstawowa starego typu  trwa odpowiednio: sześć semestrów (liceum 3-letnie –starego typu) lub osiem semestrów (liceum 4-letnie)

Osoby, które ukończyły liceum mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury na każdym kierunku studiów lub w szkołach pomaturalnych.

Program nauczania w liceum zaocznym opracowany został na podstawie Podstawy Programowej dla liceum ogólnokształcącego określonej przez MEN.

Przedmioty obowiązkowe:

 • j. polski,
 • j. obcy (angielski),
 • matematyka,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • chemia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • informatyka

Naukę w Szkole kończy Państwowy Egzamin Maturalny przeprowadzany w siedzibie liceum w Szczecinie.

Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym, przy użyciu platformy e-learningowej dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

 • Konsultacje zbiorowe odbywają się co jakiś czas w weekendy w siedzibie szkoły w godzinach dogodnych dla osób pracujących.
 • Konsultacje indywidualne odbywają się przy pomocy platformy e-learningowej – dogodny sposób przyswajania wiedzy w domu przed komputerem.

Dla osób czasowo przebywających poza granicami kraju- szczegóły w zakładce KURSY Z ZAKRESU LICEUM DLA POLONII

Szczegółowe informacje w Sekretariacie Szkoły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Chcę otrzymywać aktualne informacje za pośrednictwem adresu e-mail :