KURSY z zakresu Liceum Ogólnokształcącego dla Polonii

Skontaktuj się

 • +48 91 462 64 94
 • sekretariat@europejskie.edu.pl
 • ul. Kolumba 86, 70-035, Szczecin

DLACZEGO WARTO SIĘ U NAS UCZYĆ

 • doświadczona kadra
 • kameralność i dobry kontakt z wykładowcami
 • doświadczona obsługa sekretariatu – znająca potrzeby i problemy Polonii

Polskie prawo oświatowe NIE przewiduje możliwości tworzenia filii szkół o uprawnieniach szkoły publicznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Niemniej, w dalszym ciągu na terenie Unii Europejskiej mieszkająca Polonia bardzo często szuka możliwości dokończenia wcześniej rozpoczętej nauki w Polsce lub szuka możliwości ukończenia szkoły polskiej z polską maturą.

Właśnie dla takich osób szkoła posiada ofertę możliwości ukończenia polskiego liceum z uprawnieniami szkoły publicznej mieszkając poza granicami Polski – na terenie Unii Europejskiej.

Oferta łączy w sobie konsultacje zbiorowe z udziałem nauczyciela jak i konsultacje indywidualne przy zastosowaniu technik nauczania i uczenia się na odległość – e-learning

Wszystkie szczegóły otrzymacie Państwo w sekretariacie szkoły podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego…

Osoby, które ukończyły liceum dla dorosłych mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach policealnych a po zdaniu matury w szkołach pomaturalnych i na każdym kierunku studiów.

Program nauczania w liceum opracowany został na podstawie Podstawy Programowej dla liceum ogólnokształcącego określonej przez MEN .

Przedmioty obowiązkowe:

 • język polski
 • język obcy (angielski)
 • matematyka
 • historia
 • geografia
 • biologia
 • fizyka
 • chemia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka

Nauka  kończy się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie, dla osób chętnych szkoła przeprowadza Państwowy Egzamin Maturalny przeprowadzany w siedzibie liceum w Szczecinie.

Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie zaocznym dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy, a nauka nie koliduje z ich obowiązkami.

 • Zajęcia edukacyjne (zbiorowe) odbywają się raz w miesiącu w wybranych miastach europejskich w weekendy.
 • Zajęcia edukacyjne (indywidualne) odbywają się przy pomocy platformy-e-learningowej – samodzielna nauka przed komputerem.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie Szkoły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Chcę otrzymywać aktualne informacje za pośrednictwem adresu e-mail :