Warunki przyjęcia do liceum

Skontaktuj się

  • +48 91 462 64 94
  • sekretariat@europejskie.edu.pl
  • ul. Kolumba 86, 70-035, Szczecin

Krok po kroku

W celu rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Warunkiem przyjęcia do liceum jest złożenie w sekretariacie osobiście lub za pośrednictwem poczty następujących dokumentów:

  1. kopię świadectwa ukończenia Gimnazjum wraz z zaświadczeniem (Państwowy Egzamin Gimnazjalny) lub Szkoły Podstawowej
  2. kserokopia dowodu osobistego – strony 1 i 2 lub paszportu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis.
  3. formularz zgłoszeniowy (Pobierz >>)

UWAGA ! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli nie posiadają Państwo jakiegoś dokumentu można uzupełnić później.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres sekretariatu lub osobiście w siedzibie szkoły: „Europejskie” Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Szczecinie
sekretariat: ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin

W przypadku zainteresowania podjęciem nauki z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość prosimy o dopisanie w zgłoszeniu e-learning.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas !

Polska tel: 0048 91 46 264 94
e.mail:sekretariat@europejskie.edu.pl 

Formularz rejestracji do liceum